1977
 
LP: DE WILDE ORCHIDEE
HET GEHEIM VAN HET BESTAAN
DRS.P COMITÉ-AMSTERDAM